Μη Χειρουργική Πλαστική Μύτης | Πλαστικός Χειρουργός Βαδαρλή Γεωργία Θεσσαλονίκη

clinic vie - μη χειρουργικές θεραπείες

Μη Χειρουργική Πλαστική Μύτης | Πλαστικός Χειρουργός Βαδαρλή Γεωργία Θεσσαλονίκη

Οι ατέλειες στην ράχη της μύτης ή στην κορυφή της είναι δυνατόν να διορθωθούν με την έγχυση υαλουρονικού. Πρόκειται για απλή διαδικασία που γίνεται στην ClinicVIE χωρίς τοπική αναισθησία και το αποτέλεσμα φαίνεται αμέσως.